Roziennie szanuje własność intelektualną innych. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie znaku towarowego lub praw autorskich, prześlij skargę przez zgłoszenie do copyright@roziennie.pl

Szybko odpowiemy na wiadomości od właścicieli praw w związku z obawami, jakie mogą mieć ze względu na domniemane spory dotyczące własności intelektualnej.

Aby zgłosić roszczenie dotyczące praw autorskich lub znaków towarowych, podaj nam informacje o naruszeniu:

  • Opis praw własności intelektualnej, które Twoim zdaniem zostały naruszone;
  • Opis lub link internetowy produktu, który Twoim zdaniem został naruszony;
  • Twoje dane kontaktowe, w tym: adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje w powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Uwaga: Ta procedura służy wyłącznie do powiadamiania Roziennie , że Twój materiał chroniony prawem autorskim został naruszony.

Ogłoszenie o prawach autorskich

Wszelkie treści zawarte lub udostępniane za pośrednictwem  strony internetowej, Aplikacji lub Usług Roziennie; takie jak tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie są własnością Roziennie i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. 

Ogłoszenie o znakach towarowych

Roziennie jest również właścicielem znaku towarowego "Roziennie" zarejestrowanego w wielu krajach.   

Znaki towarowe i sukienki Roziennie nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Roziennie, w jakikolwiek sposób, który może powodować zamieszanie wśród klientów lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący Roziennie.