ZASADY OGÓLNE

Ta strona jest obsługiwana przez Roziennie.pl.

Roziennie.pl oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla użytkownika, pod warunkiem akceptacji warunków, zasad i uwag podanych poniżej.

 

Odwiedzając naszą stronę i/lub składając zamówienie, angażujesz się w naszą "Usługę" i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki korzystania z usługi"), w tym dodatkowych zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z usług przed korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. W przypadku gdy zasady określone w dokumencie stanowią ofertę, musi być ona zgodna z warunkami świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, będą również podlegać warunkom świadczenia usług. Z aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

 

Nasz sklep jest prowadzony na platformie e-commerce - Shopify Inc., która pozwala na sprzedaż naszych produktów i usług użytkownikom serwisu.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, lub jako osoba pełnoletnia udziela zgody na korzystanie z witryny osobie niepełnoletniej pozostającej pod jej opieką.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a także nie może, podczas korzystania z serwisu, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie

lub pogwałcenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

 

WARUNKI OGÓLNE

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi, korzystania z usługi, dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze warunki.

 

POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ INFORMACJI

 

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.

 

MODYFIKACJE USŁUG I CEN

 

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez konieczności informowania użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.

 

PRODUKTY LUB USŁUGI

 

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online poprzez stronę internetową. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w serwisie zostaną poprawione.

 

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI FINANSOWYCH I DOTYCZĄCYCH KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

 

Użytkownik zgadza się dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotów.

 

NARZĘDZIA OPCJONALNE

 

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do usług oferowanych przez strony trzecie, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi kontroli ani nie mamy na nie wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zatwierdził warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (-ów) stron trzecich.

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

 

DOSTĘP DO STRON TRZECICH

 

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

 

Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, poprzez pocztę elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie "komentarzami"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze przesłane do nas przez użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za komentarze; lub (3) odpowiadania na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

 

DANE OSOBOWE

 

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności.

 

BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

 

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w usłudze lub na powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w usłudze lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

 

NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

 

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, użytkownikowi zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, podszywania się, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerencji lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z serwisu lub powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na swoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane "tak jak jest" i "tak jak dostępne" do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Roziennie, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

ODSZKODOWANIE

 

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Roziennie i naszych partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Korzystania z Usług, przy czym takie stwierdzenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy zaprzestanie korzystania z naszej strony.

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub ich części).

 

UMOWA

 

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

 

ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 19 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Usług należy kierować do nas na adres E-mail: customer@roziennie.pl

REGULACJE PRAWNE

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Usługi Użytkownikowi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Ireland.

  • Email: customer@roziennie.pl